Rommelmarkt Goudswaard

6 april – Eben-Haëzerkerk, Molendijk 84a, Goudswaard

Locatie: Molendijk 84a, 3267 AM Goudswaard
Tijd: 9.00 uur tot 14.30 uur

Verkoop van tweedehands spullen, er wordt ook allerlei drinken en etenswaar verkocht.