Uitzenddienst familie Kardol

5 april – Geref. Gem. Utrecht, Eerste Westerparklaan 19

Op dinsdagavond 5 april 2022 worden Jos en Jannemieke Kardol uitgezonden voor het zendingswerk vanuit de gereformeerde gemeente te Utrecht.
De dienst zal geleid worden door ds. W. Harinck, predikant van deze gemeente en zendingsdeputaat. De uitzending wordt verricht door ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap. De dienst begint om 19:30 uur.

Familie Kardol zal na de uitzenddienst naar Guinee vertrekken en beginnen aan de taal- en cultuurstudie.

Over mogelijkheden voor het bijwonen van de dienst volgt later meer informatie.