Uitzenddienst Truus Verweij

24 augustus – Geref. Gem. Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9

Op dinsdag 24 augustus 2021 zal de uitzending plaatsvinden van mevrouw G.J. (Truus) Verweij vanuit de gereformeerde gemeente in Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9. Deze dienst zal geleid worden door ds. R.A.M. Visser, de predikant van deze gemeente. De uitzending wordt verricht door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap. De dienst begint om 19:30 uur. Truus is opgeleid tot begeleider van het vrouwenwerk in de vier zendingsgemeenten in Ecuador.

Om de dienst bij te wonen, stuurt u een e-mail naar paweststrate@kliksafe.nl. De dienst is live te volgen via www.gergemapeldoorn.nl. Van harte welkom!