Zendingsdienst Barneveld-Zuid

20 maart – Adullam-kerk, Ds. E. Fransenlaan 6

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Blok

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.