Zendingsdienst Rhenen

11 augustus – Ger. Gem. Rhenen, Achterbergsestraatweg 59a

Datum: woensdag 11 augustus 2021
Locatie: kerkgebouw gereformeerde gemeente, Achterbergsestraatweg 59a, Rhenen
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J.M.D. de Heer