Zendingsdienst Gouda

22 november – Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. G.J. van Aalst

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.