Zendingsdienst Hardinxveld-Giessendam

19 oktober – Eben-Haëzerkerk, Buitendams 118

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.