Zendingsdienst Middelburg-Centrum

5 juli – Willem Teellinckstraat 3, Middelburg

Datum: dinsdag 5 juli 2022
Locatie: Gereformeerde Gemeente Middelburg-Centrum
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. S. Maljaars