Zendingsdienst Oud-Beijerland

18 april – Bethabarakerk, Jan Lievenslaan 12

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J.M.D. de Heer

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.