Zendingsdienst Rijssen-Noord

25 oktober – Noorderkerk, Molenstalweg 19

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Blok

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.