Zendingsdienst Tricht-Geldermalsen

25 mei – Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10, Geldermalsen

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. S. Maljaars

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.