Zendingsdienst Vlaardingen

24 april – Sionkerk, Westnieuwland 56

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.