Zendingsdienst Wageningen

18 september – Ger. Gem. Wageningen, Van Uvenweg 13

Datum: woensdag 18 september
Locatie: Gereformeerde Gemeente Wageningen, Van Uvenweg 13
Aanvang: 19:30 uur
Voorganger: ds. C. van Ruitenburg