Zendingsdienst Zeist

10 januari – Rehobôthkerk, Bergweg 26

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.