Zendingsdienst Zwijndrecht

22 februari – Eben-Haëzerkerk, Burg. Jansenlaan 37

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.