Machtigingsformulier

Door dit formulier in te vullen en te verzenden geeft u toestemming aan Zending Gereformeerde Gemeenten, Postbus 232, 3440 AE Woerden, Nederland (incassant ID: NL02ZZZ411729510000) om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Eenmalige SEPA-machtiging