Drukke dagen in Nederland

Ze waren er weer! Drie predikanten en een ouderling, speciaal naar Nederland gekomen voor onze Generale Synode. Maar kwamen deze broeders uit Papoea en in Nigeria alléén voor de synodevergadering? Dit artikel geeft een kijkje achter de schermen.

Door Hanneke van Eckeveld en Frans van Grol

Het is inmiddels een vertrouwd gezicht: op de eerste vergaderdag van de Generale Synode zit een afvaardiging van de zusterkerk uit Papoea en Nigeria aan tafel. De aanwezigheid van deze broeders laat zien dat de Heere het zendingswerk in ons kerkverband gezegend heeft. Het bezoek van de afvaardiging draait niet alleen om het bijwonen van de eerste synodedagen. De dagen die ze in Nederland doorbrengen zijn van ’s ochtends tot ’s avonds gevuld. Dat was ook het geval in september, toen drie broeders uit Papoea en één predikant uit Nigeria naar Nederland afreisden.

Onderwijs
Op zondag 11 en 18 september zien heel wat kerkgangers in Nederland een andere predikant dan normaal op de kansel staan. Ze horen een preek in het Indonesisch of Engels, die vertaald wordt door ds. J. IJsselstein, ds. C. Sonnevelt of dhr. E. van Burg. Het Evangelie wordt verkondigd. Ds. J.A. Ebeke uit Nigeria: ‘Gelooft u in Gods grootheid en in Zijn zaligheid? Wie twijfelt, zie op naar het kruis.’
De rollen zijn omgedraaid. Waar ooit Nederlandse zendingswerkers onderwijs gaven op Papoea en in Nigeria, houden nu predikanten uit onze zusterkerken de weg ter zaligheid voor aan Nederlandse kinderen, jongeren en ouderen. 
De afgevaardigden bezoeken ook de Theologische School in Rotterdam. Daar geeft een opmerking van ds. N. Maling (Papoea) onderwijs aan Nederland: ‘Ook in Indonesië zijn mensen blij als de zaligheid een samenwerking is tussen God en ons. Maar de zaligheid komt alleen van God. Onze basis moet goed zijn. Anders wordt het ‘reformatorisch’ dat op de kerk staat, alleen maar een naam.’

Onderhoud
Ook tijdens de Generale Synode wordt de stem uit Papoea en Nigeria gehoord. Naast het overbrengen van groeten en goede wensen geven de afgevaardigden inzicht in thema’s die aandacht vragen. Openheid hierover ligt in lijn met het onderhoud van de onderlinge relatie. Beide zusterkerken ervaren de worsteling met digitale media, die wereldgelijkvormigheid uitwerken bij jongeren en ouderen in de gemeente. Ds. T. Kepno (Papoea): ‘We zijn bezorgd om onze jongeren die aan de kust studeren en daar in aanraking komen met losse leefgewoonten en drank.’
Ook vanuit andere kerken wordt getrokken aan gemeenteleden. Evangelicale bewegingen en het welvaartsevangelie van pinksterkerken hebben grote aantrekkingskracht. Het is informatie die ons een spiegel voorhoudt. Als weerstand tegen de boodschap van zonde en genade wereldwijd is, hebben wij het onder ons dan wel voldoende in de gaten?

Onderling
Onderhoud van de relatie betekent: contact hebben. Ook daarvoor is gelegenheid tijdens het verblijf van de afgevaardigden. Door de coronapandemie moest ZGG de organisatie van de reünie uitstellen. Die vindt nu plaats tijdens het bezoek van de broeders uit de zusterkerken. Dat levert blijde ontmoetingen en geanimeerde gesprekken op onder de gastvrije hoede van de koster van de kerk in Gouda.
Kringloopwinkel De Kringloods in ’s-Gravendeel zet op 15 september de deuren open voor de buitenlandse bezoekers. Na een gezellig koffiemoment gaan de 
broeders rustig de winkel door en vinden al snel iets van hun gading. Ouderling A. Mirin (Papoea) weet een mooie zonnebril aan te schaffen. Hopelijk heeft de bril de reis naar Papoea zonder schade overleefd.

Organisatie
Drukke dagen dus, voor de vier afgevaardigden. Maar ook voor de collega’s op het zendingsbureau!
Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster, trekt bijna dagelijks met de bezoekers op. Judith Boogaard, secretaresse, was al weken bezig voor de buitenlandse gasten. Tickets boeken, logeeradressen zoeken, vertalers regelen, oud-zendingswerkers inlichten, programma opstellen, wijzigingen bijhouden, het hield niet op. Gelukkig zijn ook de andere collega’s beschikbaar. Anton Herrebout heeft 
contact over de gevraagde financiën voor nieuwe zwarte pakken en schoenen en voorziet de gasten van handgeld voor hun verblijf. Trudie van der Waal past een ochtend op om Van Burg kans te geven om te vertalen. En de auteurs van deze tekst regelen video-interviews met de bezoekers, zodat u na het lezen van dit artikel uit hun eigen mond kunt horen hoe de afgevaardigden het bezoek aan de Generale Synode hebben ervaren. Want een zelfstandige zusterkerk spreekt voor zichzelf.

Geschreven voor in Paulus 385 - januari 2023