Vertalen en vormen

Albanië

Jaarlijks maken we plannen voor het werk in Albanië. Soms gaan de dingen zoals gepland, maar meestal loopt het in Albanië anders dan wij denken. En toch… ook dan gaat het volgens plan. Want de Heere regeert en staat erboven!

Elke week mogen we kinderen, jongeren en volwassenen ontmoeten. Tijdens een zondagse dienst of een doordeweekse clubactiviteit; in het kerkgebouw, op straat of tijdens een bezoekje thuis. Op sommige momenten kunnen we extra stoelen neerzetten. Maar er zijn ook momenten dat veel plaatsen leeg blijven.

Zendingswerk gaat vaak om het bereiken van de enkeling.

Vertaalwerk

Veel werk gebeurt achter de schermen. Er is een prachtig boek verschenen met de belijdenissen uit de vroege kerk, de Drie Formulieren van Enigheid en de Westminster Belijdenissen. Dit boek wordt geschonken aan alle voorgangers in het land die er belangstelling voor hebben, om zo het gereformeerde gedachtegoed te verspreiden. Verder is een deel van de Bijbel met Uitleg uitgegeven in het Albanees. Ook andere uitgaven zagen het licht. Zo zijn Brug naar Genesis (in 4 delen) en Gebedsgestalten vertaald, maar ook de 18-delige kinderbijbelserie Bible Wise. De bijbelverklaring van Matthew Henry is voor 80 procent gereed en te raadplegen via onze website Nga Burimi i Jetës (Uit de levensbron).

Vacatures en benoemingen

De personele bezetting was laag. In Tepelenë ontbrak een evangelist en het dienstverband van de voorganger in Delvinë moest worden beëindigd. De verschillende activiteiten in de gemeente Delvinë worden nu ingevuld door de leden van het kerkcomité, in samenwerking met gemeenteleden en teamleden. Zaken gingen anders dan gepland, maar het werk mocht doorgaan. Dat laatste zagen we ook in de benoeming van drie lokale evangelisatiewerkers: Fali, Feliks en Elisabeta geven een bijdrage aan het werkonder jongeren en volwassenen. Henk en Marianne Visser en Carolien Geluk kwamen vanuit Nederland aan om ons team te versterken. Pieter van Ojen werd benoemd tot evangelist en is samen met zijn vrouw Arianne in Nederland de opleidingsperiode gestart.

Aardbevingen

De regio Durrës werd in september en november opgeschrikt door diverse aardbevingen. Bij de aardbevingen in november vielen veel slachtoffers en werd veel schade veroorzaakt. Het kerkgebouw in Durrës was niet meer te gebruiken en daardoor moest uitgezien worden naar een andere ruimte. In samenwerking met Bijzondere Noden wordt noodhulp gegeven in de wijk rondom de kerk.

Klik hier voor meer informatie over Albanië.
Klik hier voor de aflevering 'De ingang' in de videoserie Gods Woord gaat voort die gaat over het werk met jongeren in Albanië.

Ecuador

Het zendingswerk in Ecuador mag in 2019 doorgaan. De Heere zegent het werk, soms dwars door moeilijke momenten heen. Er is veel om voor te danken.

Groei

Laten wij allereerst niet vergeten dat iedere zondag op vier plaatsen twee keer Gods Woord opengaat en dat de vier gemeenten het Evangelie mogen horen. Ook wordt wekelijks in iedere gemeente een bijbelstudie gehouden. Verder gaan de activiteiten met betrekking tot het kinder- en jeugdwerk en de toerusting van leden door. Verblijdend is dat in iedere gemeente belijdeniscatechisatie wordt gegeven en dat in iedere gemeente nieuwe leden openbare geloofsbelijdenis afleggen. Ondanks dat er soms leden en bezoekers afscheid nemen van de kerk, is er toch een groei waar te nemen. Deze groei betreft niet alleen het aantal leden. De verschillende gemeenten worden zelfstandiger. Wij zien mensen van goede getuigenis die geschikt blijken om in de gemeenten te dienen in de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd.

Uitbouw

In de gemeente El Camino in Quevedo is een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Ook doen enkele leden openbare geloofsbelijdenis en wordt voor het eerst zowel het sacrament van de Heilige Doop als het Heilig Avondmaal bediend.
In Guayaquil neemt de gemeente El Amparo het gerenoveerde kerkgebouw in gebruik. De constructie is veel robuuster gemaakt en er is meer ruimte gekomen voor de zondagse samenkomsten en de bijeenkomsten van de gemeente.

Groepsfoto van de gemeente El Amparo in Guayaquil

Team

Naast deze zegeningen, die wij soms zo normaal vinden dat we ze niet meer als zegeningen zien, zijn er bijzondere gebeurtenissen. De veranderingen in de teamsamenstelling zijn verder gegaan zoals gepland. Wetend hoe in andere teams soms vacatures zijn die voor langere tijd onvervuld blijven, mogen we heel dankbaar zijn. Familie Dekker rondt de taalstudie af en Cristian begint zijn werkzaamheden als evangelist in de gemeente Buenas Nuevas in Portoviejo. Hij volgt Lennard Elenbaas op, die met zijn gezin repatrieert. Aline van de Maat rondt haar taalstudie af en vestigt zich in Guayaquil om daarvandaan haar toerustingswerk voor het kinder- en jeugdwerk te beginnen. Familie Baan arriveert in Quito om met hun taalstudie te starten.
Er zijn nog vacatures voor een vrouwenwerker en voor een Nederlandse predikant. Helaas moeten wij vaststellen dat na bijna twintig beroepen nog steeds geen predikant zich geroepen en gezonden weet om het zendingswerk in Ecuador te dienen.

Toelating tot opleiding

Een andere belangrijke gebeurtenis voor het zendingswerk is de toelating van hermano Jorge Chancay en hermano Dani Alava tot de opleiding van predikant respectievelijk evangelist. Daarmee is het zendingswerk in Ecuador in een nieuwe fase beland. Als beide broeders hun opleiding met positief resultaat hebben afgerond en toegelaten worden tot het ambt van predikant c.q. evangelist zullen voor de eerste keer in de zendingsgeschiedenis van ons kerkverband lokale werkers gaan dienen in dit deel van Gods Koninkrijk. Het betekent een belangrijke stap in het proces naar zelfstandigheid. Dat is uiteindelijk het doel van ons zendingswerk, namelijk dat onder de inwachting van de zegen van de Heere, zelfstandige gemeenten en een zelfstandig kerkverband zullen ontstaan.

Hermano Jorge Chancay brengt een pastoraal bezoek bij een van de gemeenteleden.

Klik hier voor meer informatie over Ecuador.
Klik hier voor de aflevering 'Samenkomen' in de videoserie Gods Woord gaat voort die gaat over het werk in Quevedo.