Gemeente

Kerkelijke zending betekent niet alleen dat de zendingswerkers door hun eigen gemeente worden uitgezonden. Ook de benodigde financiële middelen zijn afkomstig uit die gemeenten. ZGG verricht zendingswerk namens alle Gereformeerde Gemeenten. De fondsenwerving vindt daarom voor een belangrijk deel plaats binnen de plaatselijke gemeente door de plaatselijke zendingscommissie (PZC) onder leiding van de kerkenraad. PZC’s organiseren verkopingen en actiemarkten, soms in samenwerking met bijvoorbeeld de vrouwenvereniging. Bij de bezorging van Paulus wordt in veel gemeenten een bijdrage gevraagd en veel mensen hebben thuis een zendingsbusje, dat een keer per jaar door de zendingscommissie wordt geleegd. Veel zendingscommissies verspreiden ook acceptgiro’s binnen de gemeente. In uw gemeentegids of in het Kerkelijk Jaarboek vindt u de contactgegevens van de PZC van uw gemeente.