Pinkstercollecte 2019

9 juni 2019: eerste pinksterdag 2019. Ook dit jaar roepen we de gemeenten weer hartelijk op om naar goede gewoonte te collecteren voor de zending. Met Pinksteren gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Dit ging gepaard met krachtige tekenen, waaronder het spreken in andere talen. Daardoor konden mensen uit allerlei volken en talen de boodschap van het Evangelie horen. 
Na de uitstoring van de Heilige Geest trokken de discipelen en andere trouwe volgelingen van Christus overal heen om het Evangelie te verspreiden. Het boek Handelingen verhaalt de vroegste zendingsgeschiedenis. Tot op de dag van vandaag is het zendingswerk doorgegaan, naar Gods wil en Christus' bevel. Draagt u bij aan dit werk? Steun dan de Pinkstercollecte ten bate van ZGG.