Zangreis naar Zuid-Afrika

Daar is geen land so ver of woes geleë,
geen strand, o HEER', of wilde waterweë,
geen hemelsfeer in die oneindigheid -
of orals blink u Naam en majesteit. 

Psalm 8: 1 berijmd in het Afrikaans

De schemer verandert in daglicht. De zon geeft alles een warme gloed. Ingespannen turen we in het veld. ‘Wat is dat?’ klinkt een gedempte stem. Met een schok staat de bus stil. Er staat iets, achter die struik. Is het gewoon een antilope? Of een waterbok…? ‘’t Is een hyena!’ roept iemand achterin.

Van 4-18 oktober 2022 heeft u de kans om de beschreven situatie zelf mee te maken in één van de wildparken in Zuid-Afrika. Het is soms speuren, maar elke keer weer prachtig om wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving te zien. Onder deskundige reisbegeleiding voert de samenzangreis u zeker vijf keer een wildpark in. U zult verrukt zijn van de olifantenfamilies, de gespierde buffels en ontzaglijke krokodillen aan de waterkant.

Maar er is meer in Zuid-Afrika. Waar dieren in stilte hun gang gaan in de wildparken, leven mensen met allerlei achtergronden samen in de steden en dorpen. De verschillen in behuizing, levensstijl, huidskleur, taal en cultuur zijn merkbaar en onmerkbaar overal aanwezig. Tijdens de uurtjes in de bus, de excursies en de contacten met leden van de gereformeerde gemeente van Randburg heeft u de kans meer van al die (spannende) tegenstellingen te ontdekken. Bijzonder interessant!
Een pluspunt van het bijwonen van de diensten in Randburg is dat u de Nederlandstalige preek probleemloos kunt volgen, maar tegelijkertijd het Afrikaans kunt ontdekken. De gemeente zingt namelijk uit de Afrikaanse psalmberijming en leest ook de Afrikaanse Bijbel. 

Tijdens de reis zijn ook samenzanguurtjes ingepland; in de open lucht of in een kerkgebouw onderweg. De natuurpracht en het dierenrijk nodigen uit om de Psalmen op te slaan.
Bij de zangmomenten en bij maaltijden en avondsluitingen wordt nagedacht over het thema Gods oog voor de volkeren. De Zuid-Afrikaanse samenleving is immers een smeltkroes van volken, waaronder in het verleden door ZGG ook zendingswerk is verricht. U zult zien: het thema krijgt diepe betekenis door de indrukken die het dynamische Zuid-Afrika nalaat bij haar bezoekers.

Meer weten?

Interesse in deze bijzondere zangreis in een vroeger zendingsland van ZGG? Noteer dan 4-18 oktober 2022 in uw agenda en meld u aan bij de uitvoerder van deze reis. Klik hier voor de dagindeling, accommodaties en aanmelding van deze reis (kies voor BOEK NU).
Meer informatie, ook met betrekking tot de voorwaarden, is op te vragen via info@zang-reizen.nl of 0166-604228.