Bericht uit Aalburg

In Aalburg werd het zendingswerk op 27 februari gecombineerd met pannenkoeken. De vrouwenvereniging nodigde de kinderen van de gemeente uit voor een vakantie-activiteit. Om 10.30 kwamen veel kinderen binnendruppelen, soms samen met vader, moeder, opa of oma. Na een bekertje drinken en natuurlijk een snoepje werden ze welkom geheten door mevrouw Peggy van den Berg. Daarna nam Just van Toor de groep mee op reis naar Cambodja. Hij vertelde van de voorbije oorlog in het land, die nog diepe sporen in de cultuur trekt. Hij liet horen en zien hoe dominee IJsselstein en zijn vrouw worstelen met de Cambodjaanse taal, die ontzettend ingewikkeld is. De kinderen dachten na over de duur van de vliegreis naar Phnom Penh en meenden te weten dat de koe een heilig dier is voor boeddhisten. Het meest aangrijpend waren misschien wel de beelden van nog kleine jongens, gekleed in oranje monnikspij, weggegeven aan het boeddhistische klooster, ervan overtuigd dat ze hun best moeten doen om een goede boeddhist te zijn. Dat zendingswerk in Cambodja belangrijk is, behoeft geen nadere uitleg.

Daarom kwamen de kinderen in Aalburg niet met lege handen naar de vakantie-activiteit. Na de presentatie brachten ze een voor een hun verzamelde geld naar de tafel voorin de zaal. Muntjes, briefjes, groen, rood en blauw, wat hebben de kinderen veel geld bijeen gebracht!

De vrouwenvereniging sloot de activiteit op een kindvriendelijke manier af. De kinderen werden getrakteerd op heerlijke, versgebakken pannenkoeken. Terwijl ze hun magen vulden met het heerlijk Hollandse gerecht werd in een andere kamer het geld geteld. Het prachtige bedrag van afgerond € 500,- was opgehaald. Hartelijk bedankt, kinderen in Aalburg, dat jullie je zo hebben ingespannen voor het zendingswerk. Maar laten we ook niet vergeten wat Peggy van den Berg noemde als reden voor het organiseren van deze activiteit: kinderen in de gemeente liefde voor het zendingswerk bijbrengen. Als dát doel is bereikt op 27 februari is er nog grotere reden tot dankbaarheid.

In afwachting van de presentatie

Mevrouw P. van den Berg heet de kinderen hartelijk welkom op de zendingsmiddag