Moeilijk thema in Quevedo

In de kerk in Quevedo is ook elke woensdagavond een dienst. De avonden worden goed bezocht. Tijdens deze avonden bestuderen we een Bijbelboek of Bijbelse thema’s. Recent zijn we gestart met een serie waarin we kerngeschiedenissen van de Bijbel behandelenWe doen dit omdat veel mensen maar heel weinig geschiedenissen kennen en nauwelijks weten rond welke tijd welke geschiedenis heeft plaatsgevonden. De avond start met een inleiding en een vers-voor-vers uitleg van een Schriftgedeelte. Daarna is er een verwerkingsopdracht. 

Zo hebben we ook de zondeval behandeldNaast de ernst van de zondeval zelf, bestudeerden we ook dat de Heere Zelf ons de kleding heeft gegeven om onze schaamte te bedekken. Dat heeft dus ook consequenties voor hoe wij ons dienen te kleden. En dat is geen overbodig thema. Oneerbaar gekleed zijn komt veel voor. Ook in de kerk. Mijn vrouw Marije en ik hadden al vaak nagedacht over hoe we dit lastige thema bespreekbaar konden maken.  

We hadden een groepsopdracht voor de mannen en voor de vrouwen gemaakt. De vrouwen gingen samen met Marije aan de slagEerst bestudeerden ze een aantal teksten over kleding. Daarna gingen de vrouwen zelf nadenken wat eerbare kleding is. Binnen korte tijd hadden ze vijf punten opgeschreven waar kleding aan moest voldoen. De vrouwen waren het erover eens dat een vrouw zich eenvoudig hoort te kleden en dat zichtbaar moet zijn voor de mensen om hen heen dat ze christen zijn. Bloot en aanstootgevend hoort daar dus niet bij. 

Vervolgens gingen de vrouwen concreet aan het werk. Marije had een aantal foto's meegenomen van verschillende soorten eerbare kleding en oneerbare kleding. Met elkaar moesten ze die beoordelen en op een vel papier plakken. Aan de ene kant nette kleding, aan de andere kant ongepaste kleding. Daar moesten ze ook uitleg bij geven. Waarom was iets goed of niet goed? 

Samen overleggend gingen ze aan de slag. En dat ging heel goed. Veel plaatjes kwamen op de juiste plek terecht. Marije had ook plaatjes toegevoegd van kleding met aanstootgevende teksten in het Engels. De vrouwen beoordeelden dit als nette kleding, want het was nette, bedekkende kleding. Later vroeg Marije of ze ook hadden gezien wat erop stond. Toen bleek dat ze zich niet bewust waren van de betekenis van dat soort opdrukken. 

Na afloop waren de reacties heel positief. Op deze manier kwamen de vrouwen zelf tot een conclusie, zonder elkaar te beledigen of rechtstreeks te corrigeren. 

Ik begeleidde de mannen. Zij kregen ook de opdracht om te beschrijven wat oneerbare kleding is. Ik had er expres niet bijgezet dat het mannenkleding betrof. In korte tijd werd er een lijst gemaakt: Ontbloot bovenlijf, shirts met rare opdrukken, gescheurde broeken, te strakke kleding. Alleen ‘mannendingen’. Dat verbaasde mij. Ik zei: 'Als ik deze opdracht in Nederland zou doen, zou er voor een groot gedeelte over vrouwenkleding worden gesproken.' Daar moesten ze heel hard om lachen. Die rare Nederlanders ook. 

Vervolgens spraken we met elkaar of er vrouwen waren die zich niet netjes kleedden. Nou, dat wisten ze wel ja. Een hele serie slechte kleedgewoonten kwamen langs. Wat ze daarvan vonden? Ja, dat was zeker niet goed. Waarom die vrouwen dat doen? Dat wisten ze ook wel: ze willen graag aandacht van mannen krijgen. 

Vervolgens vroeg ik ze of dat nu goed was om te kijken naar iemand die zich zo kleedt. Daar waren ze het heel snel over eens: Nee, dat was zeker niet goed. Dus dat doen jullie ook niet? vroeg ik. Nou, dat was wel een ander verhaal, zeiden ze eerlijk. Dat was wel heel moeilijk. Maar het is dan ook de schuld van die vrouwen’, zeiden ze unaniem. Die vragen erom. Dus aan de mannen ligt het niet?’ vroeg ik. De zwakte die veel mannen daarvoor hebben is geen probleem? Ja, dat was ook wel zo. De schuld ligt toch aan twee kanten, was de conclusie. 

We zochten samen in de Bijbel wat de Heere Jezus zegt over het kijken naar vrouwen. Samen dachten we erover na hoe een christelijke man hiermee moet omgaan: Niet ervan genieten, maar ertegen strijden. Een van de jongeren zei: Je moet jezelf oefenen door naar het gezicht te kijken van een vrouw en niet naar haar lichaam. 

Het was een mooie manier waarop dit gevoelige thema niet zo belerend overkwam. Na afloop zei iemand dat ze het een mooie, maar ook corrigerende avond vond en dat er nog zoveel te leren valt uit de Bijbel. Nou, dat geldt voor ons allemaal. We raken nooit uitgeleerd. 

Peter Fris is evangelist in Quevedo. Deze tekst verscheen eerder als column in het blad 'Om Sions Wil'.