Nederland: 19 maart 2020

ZGG heeft een Crisis Management Team (CMT) ingesteld. De uitbraak van het coronavirus heeft zoveel consequenties dat het voor zending een calamiteit is. Het heeft diepgaande invloed op ZGG in binnen- en buitenland. Centrale aansturing van ZGG en informatievoorziening is daarom voor langere tijd nodig. 

In de afgelopen dagen heeft het CMT zich geconcentreerd op uitgezondenen en op activiteiten. Verblijf, de (persoonlijke) omstandigheden en veiligheid zijn doorgesproken. Op diverse velden is een lokaal CMT met een veiligheidscoördinator ingesteld dat voor het veld zelf besluiten neemt. Zo zijn bijvoorbeeld alle diensten en samenkomsten in Albanië en Ecuador afgezegd. Het CMT van ZGG onderhoudt nauw contact met de veiligheidscoördinator ter plekke zodat informatie snel uitgewisseld kan worden.

De diverse overheden reageren wereldwijd met soms vergaande maatregelen op de epidemie. De reismogelijkheden krimpen dagelijks. Het  CMT heeft vastgesteld dat vrijwel niemand nu zomaar kan reizen. Verloven van verlofgangers in Nederland worden per geval verlengd. Ook zijn er werkers op de velden die bijna aan verlof toe zijn. We verkennen met hen de opties wanneer hun verlof in zou kunnen gaan. Verder is de medische zorg en de toegang daartoe belangrijk. Hoe gaat het met zieke collega’s? Hoe gaan we om met zendingsgezinnen die een kindje verwachten? Wat kunnen we doen voor werkers die preventief 14 of 28 dagen in quarantaine geplaatst zijn? Over al deze onderwerpen overleggen we met onze werkers.

Daarnaast zijn er talrijke logistieke vragen rond activiteiten: het annuleren van reizen, bijeenkomsten, de informatievoorziening aan ons deputaatschap dat al zijn vergaderingen heeft geannuleerd. We denken aan de vele vrijwilligers die zich ineens niet meer kunnen inzetten. We denken aan de sluiting van vijf kringloopwinkels die (ook) voor zendingswerk bezig zijn. We denken aan hen die acties aan het opzetten zijn en nu ineens de plannen moeten annuleren. Graag steken we hen een hart onder de riem. 

We verwachten dat het CMT minstens nog wel een aantal weken zal functioneren. We hopen er het zendingswerk en vooral de uitgezondenen op de velden door te ondersteunen. Laten we hen en het zendingswerk niet vergeten.

P. Eikelboom