Gerard Wassink

Voor de tweede keer ben ik als zendingswerker uitgezonden naar Albanië en ik ben voor de derde keer uitgegaan voor ZGG. Van 2005-2009 werkte ik als evangelist in Delvinë. De eerste periode dat ik werkzaam was op het zendingsveld was van 1986-1996 toen ik als landbouwkundige in Nigeria werkte.
Elke keer werd ik samen uitgezonden met mijn vrouw Gerda. Bij de tweede en derde uitzending gingen niet alle kinderen mee. Op dit moment woont alleen onze jongste zoon Jilles bij ons. De andere kinderen wonen in Nederland, in Ethiopië en in Congo.
Voorafgaand aan onze huidige uitzending was ik werkzaam als projectmanager bij internationale landbouwprojecten. Daarnaast studeerde ik theologie. Die studie heb ik ondertussen afgerond. Voor mijn werk als theologisch toeruster  is dat noodzakelijk. Op 28 september 2015 werden we uitgezonden vanuit de gemeente Doetinchem.
Mijn taak is bovenplaatselijk. Bij alle posten ben ik wel betrokken, vooral bij de gemeentevorming in Delvinë. Daarnaast geef ik ook cursussen aan andere kerken die belangstelling hebben voor de gereformeerde theologie. Ook coördineer ik diverse vertaalprojecten van bijbelse en gereformeerde literatuur. Het is fijn om van tijd tot tijd te overleggen met Dick Korpel die als theologisch toeruster in Ecuador werkt.