Peter Fris

Begin juli 2016 was het zover. Na een voorbereidingsperiode in Nederland vertrokken Marije en ik met onze kinderen Juda, Anna, Josia en Naema naar Ecuador. In dit land werd in het voorjaar van 2019 onze dochter Ruchama geboren. Een land dat we alleen kenden van de ervaringen van anderen en de studieboeken. Toch was dit het land waar de Heere ons naartoe riep.
Na een opleiding in de Informatica te hebben gevolgd, was ik werkzaam in de IT. In mijn hart groeide het verlangen om dienstbaar te mogen zijn in Gods Koninkrijk. Om die reden ben ik de CGO-hbo-opleiding gaan volgen.
We solliciteerden bij ZGG voor de functie van evangelist, maar wisten niet welk land de Heere ons wees. Omdat een van de evangelisten in Ecuador zou gaan repatriëren, werd gezocht voor een opvolger. Voor die vacature werden we tot onze verwondering benoemd. Op 6 juli 2016 werden we uitgezonden vanuit onze thuisgemeente Benthuizen.
Na een periode van taalstudie in Quito zijn we verhuisd naar Quevedo. Daar hebben we het werk voortgezet op de vacante post van Quevedo. Lennard Elenbaas heeft daar eerst pionierswerk verricht, maar is later naar Portoviejo verhuisd. Als evangelist ga ik voor in de diensten, geef ik catechese en cursussen. Ook bezoek ik regelmatig de mensen in de wijk.