Dorenda de Raaf

Na een aantal jaar werken in het onderwijs in Nederland heeft de Heere de weg gewezen om les te mogen geven in Guinee. Hetzelfde werk in een totaal andere omgeving, dat lijkt me waardevol en leerzaam.

Naast het werk op school hoop ik dat ik iets mag laten zien van het leven als christen, met het gebed dat Gods Koninkrijk wereldwijd uitgebreid wordt.

Ik hoop het schoolseizoen 2022-2023 mijn werk te kunnen doen in Guinee en zie uit naar een goede en gezegende tijd.