Belijdenisdienst in Ecuador

24 augustus – Woerden

In de gemeente Palabra Eterna in Machala hebben een vijftal personen openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Het was een blijde en bijzondere dag waarin we de zegen en trouw van de Heere mochten opmerken. Vanuit afgoderij in sekten en bewegingen, een verleden in drank en drugs, via kerkelijke omzwervingen en een weg van zware ziekte werden deze nieuwe leden bij de kerk gebracht. Het afgelopen jaar volgden ze in Palabra Eterna de belijdeniscatechisatie en werden ze eind juli toegelaten tot lidmaatschap van deze zendingsgemeente. Onder de nieuwe leden is ook een drietal mannen, iets dat tot blijdschap stemt. Samen met de volwassen leden werden ook vier doopleden toegevoegd als lid van de gemeente. Omdat een jongeman en een minderjarig lid nog niet eerder het teken van de Heilige Doop hadden ontvangen, werd de volwassen - en kinderdoop bediend door ds. Fabricio Medina.  Deze nam ook de geloofsbelijdenissen af en bevestigde de leden door elk van hen een tekst mee te geven en met hen te bidden. In de middagdienst bediende hij het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente.