De situatie in Albanië

10 december – Woerden

In de media lezen we niet zoveel meer over de gevolgen van de aardbevingen in Albanië, eind november. Dat wil niet zeggen dat de situatie stabiel is. De bevingen zijn nog steeds niet voorbij. In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december was er weer een naschok met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. De verwachting is dat dit nog een poos zal aanhouden.

De leden van het zendingsteam in Durrës zijn in de voorbije weken tijdelijk naar Tepelenë verhuisd. Zij zijn daar gebleven tot het moment dat er 24 uur lang geen beving van 4,0 of sterker was. Eind vorige week was dat moment er en sindsdien verblijft men weer in Durrës. Eén woning moet hersteld worden en het kerkcentrum heeft grote schade opgelopen. Het gebouw waarin het kerkcentrum is gevestigd, is op de begane grond zo zwaar beschadigd dat het kerkcentrum op de eerste etage niet te gebruiken is. Gevreesd wordt dat het hele gebouw afgebroken en herbouwd moet worden. Het betekent voor nu dat er in ieder geval een ander kerkcentrum gehuurd moet worden, terwijl ook hulp nodig is bij herstel van het huidige gebouw.  

Uiteraard zijn er in de wijk waar ZGG werkt veel meer huizen met zwaardere of lichtere schade. Deze wijk aan de rand van de stad heeft niet de eerste prioriteit voor de overheid. Die hulp richt zich vooral op de meer centrale wijken van Durrës. Naast de wijk waarin ZGG werkt, zijn er in andere wijken christelijke kerkjes waarvan de kerk dan wel huizen van leden beschadigd zijn.

ZGG is blij met de actie die Bijzondere Noden is gestart om financiële middelen te verzamelen voor ondersteuning bij herstelwerkzaamheden. De teamleden kijken ter plekke waar de nood het hoogst is en het geld goed besteed kan worden. Gezien de aanhoudende naschokken en de daarbij behorende paniek en angst onder de bevolking is er behalve financiële middelen vooral behoefte aan gebed. Gebed voor de mensen onder wie gewoond en gewerkt wordt, voor de zendingswerkers en voor het zendingswerk zelf. De Heere kan ook het uitdragen van Zijn Woord én het betonen van christelijke barmhartigheid in deze omstandigheden rijk zegenen.