Impressie en terugkijken afscheidssymposium

2 november – Zeist

Op vrijdag 30 oktober werd in de Rehobôthkerk in Zeist een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Jan van Doleweerd van ZGG. Zo'n 25 jaar lang is Jan actief verbonden geweest aan onze organisatie, in verschillende functies. In het symposium blikte hij terug op wat zoveel zendingservaring doet. Het thema was dan ook: 'Achter de schermen - de realiteit van zendingswerk'. Het symposium is inmiddels op onze Youtube-pagina gedownload om terug te kijken indien gewenst. Klik hier om de video te bekijken; in de tekst eronder staan de tijden bij de verschillende bijdragen gemeld. Lees verder voor een impressie in woord en beeld van deze middag.

Voordat Jan zijn bijdrage leverde werd het symposium geopend door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap. Daarna hield drs. C.J. Haak een lezing over 'Via alle culturen - Zending als blikopener voor bijbellezers'. Een intrigerende titel, waar een inzichtgevende lezing op volgde. Nadat Jan van Doleweerd had ingezoomd op 'zending als onderwijzer van het Evangelie' wees missioloog en toeruster bij ZGG Jan-Kees Kooijman op de noodzaak van een ontvangend thuisfront en stipte hij enkele punten aan waarin dat zichtbaar wordt.

De lezingen konden even rustig op hun plaats vallen tijdens een muzikaal intermezzo door de Zeister organist Ad Blonk. Hij speelde het koraalvoorspel en koraal O Mensch, bewein dein Sünde gross van Johann Sebastian Bach. Vervolgens reageerde een viertal mensen kort op het afscheid van Jan van Doleweerd en op de lezingen: ds. W. Harinck, Nico van Steensel, Peter van Olst en Dick Kroneman. Want zendingswerk is zo veelzijdig dat iedere betrokkene vanuit weer ander perspectief iets kan aanvullen. 

Just van Toor trad als laatste keer op als voorlichter van ZGG, alhoewel zijn laatste werkdag al is gepasseerd. Hij had de eer iets moois te presenteren voor het thuisfront van ZGG: een digitale bibliotheek. Op www.zgg.nl/bibliotheek is een schat aan informatie te vinden over zendingsthema's, in soorten en maten. De collectie bestaat op dit moment grotendeels uit Paulus-artikelen uit het verleden en een aantal preken, Bijbelstudies en video's. ZGG neemt zich voor de collectie te blijven aanvullen met nieuw-verschenen artikelen, geluidsbestanden, aanvullende materialen op Paulus, etcetera. 

Paul Eikelboom besloot het symposium en bedankte Jan van Doleweerd hartelijk voor alle bewezen diensten voor het zendingswerk. Daarna kregen de aanwezigen nog gelegenheid om Jan - op gepaste afstand - het beste toe te wensen. 


Ds. G.W.S. Mulder opent de bijeenkomst.


Drs. C.J. Haak geeft inzicht in de ontvangst van de Bijbel in verschillende soorten culturen.


Jan van Doleweerd aan het woord voor het (helaas) kleine groepje aanwezigen.


Wilma van Doleweerd en de vijf zoons Van Doleweerd zijn uiteraard aanwezig.


Lessen voor het thuisfront opnieuw belicht door Jan-Kees Kooijman.


Organist Ad Blonk zorgt voor een muzikale pauze op het mooie kerkorgel in Zeist.


Paul Eikelboom overhandigt Jan en Wilma een persoonlijk aandenken aan ZGG en sluit de bijeenkomst af.