Jaarverslag 2019 geheel online

19 juni – Woerden

Het nieuwe jaarverslag van ZGG is op de website gepubliceerd. In dit jaarverslag leest u over 'Gods Woord in de wereld'. Het was het thema van de zendingsdag in 2019, en het is en blijft het thema van al het zendingswerk. 

Het is de moeite waard om het jaarverslag door te nemen. Naast een beleidsmatige terugblik en vooruitblik is te lezen hoe op de verschillende zendingsvelden het werk is doorgegaan. Lees de informatie over de cijfers vooral ook met die gedachte in het achterhoofd. Daarnaast was er in 2019 nauw contact met de zusterkerken in Nigeria en op Papoea; er is genoeg ruimte genomen om daar verslag van te doen. Natuurlijk leest u ook over de activiteiten op het thuisfront én u krijgt een inkijkje in verjaardagsviering onder zendingswerkers. Bedenk daarbij dat er prachtige nieuwe foto's in het jaarverslag zijn opgenomen en u heeft genoeg reden om er even voor te gaan zitten. Alvast bedankt voor uw belangstelling!