Kerstpostactie Zuid-Beveland

29 september – Zuid-Beveland

Met deze actie kunt u goedkoop kerstkaarten versturen én de zending steunen! Er zullen op verschillende plaatsen inzamelbussen komen te staan waar u uw kerstkaarten in kunt deponeren. De verschuldigde porto doet u in de daarbij horende collectebus (plak dus geen postzegels). Waar de kaarten ingeleverd kunnen worden, is op te vragen bij onderstaand contactpersoon.

U kunt naar iedere plaats in Zuid-Beveland versturen. Dat zijn de postcodes 4401 t/m 4482 (dit jaar dus niet naar Noord-Beveland). Ook bedrijven kunnen hun kerstpost voor regio de Bevelanden inleveren. Let op: postbusadressen zijn niet mogelijk! De kerstkaarten worden door vrijwilligers uiterlijk 23 december 2020 bezorgd. Inleveren van kaarten kan van 5 tot en met 19 december 2020.

Bij onze actie wordt een tarief gerekend van € 0,60 per kaart. Omdat we de verzending en bezorging zelf regelen is deze porto geheel bestemd voor Zending Gereformeerde Gemeenten. De opbrengst van deze actie zal worden besteed aan jeugdkampen in Ecuador en aan algemene middelen van ZGG.

Wij (de organiserende zendingscommissies) hopen dat er veel kaarten via de zending verstuurd worden! 

Contactpersoon: Albert Boeder (PZC Kruiningen)
Telefoonnummer: 06-22932372