Kerstpostactie Zuid-Beveland

1 november – De Bevelanden

Met de Kerstpostactie Zuid-Beveland verstuurt u op een goedkope manier uw kerstkaarten en steunt u tegelijk het zendingswerk! Lever uw kaarten van 4 tot en met 18 december in bij één van de inzamelpunten. De verschuldigde porto deponeert u in de daarvoor bestemde collectebus (plak dus geen postzegels). Inleverpunten zijn op te vragen bij onderstaande contactpersoon. 

U kunt naar iedere plaats in Zuid-Beveland post versturen, dat zijn de postcodes 4401 t/m 4482 (dit jaar dus niet naar Noord-Beveland). Ook bedrijven kunnen hun kerstpost inleveren. Let op: postbusadressen zijn niet mogelijk!

Bij onze actie wordt een tarief gerekend van € 0,70 per kaart. Omdat we de verzending en bezorging zelf regelen is deze porto geheel bestemd voor Zending Gereformeerde Gemeenten.
De opbrengst van deze actie zal worden besteed aan kosten voor het onderwijs van de zendingskinderen en aan algemene middelen van ZGG.

De kerstkaarten worden door vrijwilligers uiterlijk 22 december 2021 bezorgd.

We (de organiserende zendingscommissies) hopen dat er veel kaarten via de zending verstuurd worden!

Contactpersoon: Albert Boeder (PZC Kruiningen), telefoonnummer: 06-22932372.