Laatste werkdag Just van Toor

16 oktober – Woerden

Vandaag was de laatste werkdag van onze voorlichter, Just van Toor. Bijna dertien jaar ging hij rond op het thuisfront om te vertellen over de ontwikkelingen in het zendingswerk en PZC-leden te ondersteunen en motiveren voor hun werk. Dat alles deed hij met de diepe innerlijke overtuiging dat het zendingswerk een schakel is in het bijeenbrengen van de grote schare voor Gods troon. 

Just gaat werken op het Hoornbeeck College in Amersfoort als docent godsdienst, burgerschap en internationalisering. We zijn ervan overtuigd dat hij in die omgeving een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jongeren in het beroepsonderwijs en dat hij ook daar het motiveren voor zendingswerk niet zal laten. We wensen Just van harte Gods zegen toe. 

Just schreef een bezinnend afscheidswoord met drie bijbelse lessen rond zendingswerk die hij in de afgelopen jaren leerde. U kunt het lezen door te klikken op deze link