Nieuwe vacature voor Cambodja

7 januari – Woerden

Vandaag is een nieuwe vacature voor het zendingswerk in Cambodja gepubliceerd. Het gaat om een zendingswerker die wil leven en werken in Cambodja, met als doel het Evangelie te verbreiden onder de mensen met wie contact wordt gelegd. Concreet wordt gedacht aan iemand die zich bezighoudt met kinder-, vrouwen- en/of gezondheidswerk. De volledige vacaturetekst is hier te raadplegen. 

Voor het werk in Cambodja wordt al langere tijd uitgekeken naar een evangelist. ZGG kijkt uit naar de vervulling van deze beide vacatures, zodat het kortgeleden gestarte werk in dit land voortgang kan krijgen. Zijn er nog twijfels of vragen over deze functies? Van harte uitgenodigd om contact op te nemen met directeur P. Eikelboom of secretaris ds. P.D. den Haan.