Opleiding Maurice en Dieke Heijboer gestart

16 augustus – Woerden

Vandaag zijn Maurice en Dieke Heijboer gestart met hun opleiding bij ZGG!

In maart 2022 werd Maurice benoemd als evangelist voor Ecuador. Voor uitzending naar dit land is een gedegen toerusting noodzakelijk. De opleiding van Maurice en Dieke valt onder de verantwoordelijkheid van Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG. Diverse collega's van het zendingsbureau verzorgen een deel van de opleiding, maar ook veel externen zijn betrokken bij de vorming. Na afronding van de interne opleiding zal familie Heijboer worden uitgezonden naar Ecuador, waar het gezin eerst taalstudie Spaans volgt.

Met de start van de opleiding is voor Maurice en Dieke en hun drie kinderen dus een intensieve tijd van vorming en voorbereiding aangebroken. Steunt u het gezin in uw gebeden om een goede opleidingstijd en voorspoedige uitzending?