Opleiding Peter en Arianne Hout gestart

4 januari – Woerden

Vandaag zijn Peter en Arianne Hout gestart met hun opleiding bij ZGG!

In september 2021 werd Peter benoemd als evangelist voor Albanië. Voor uitzending naar dit land is een gedegen toerusting noodzakelijk. De opleiding van Peter en Arianne valt onder de verantwoordelijkheid van Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG. Diverse collega's van het zendingsbureau verzorgen een deel van de opleiding, maar ook veel externen zijn betrokken bij de vorming. Na afronding van de interne opleiding zal familie Hout worden uitgezonden naar Albanië, waar het gezin eerst taalstudie Albanees volgt.

Met de start van de opleiding is voor Peter en Arianne en hun vier kinderen dus een intensieve tijd van vorming en voorbereiding aangebroken. Steunt u het gezin in uw gebeden om een goede opleidingstijd en voorspoedige uitzending?