Pinksteren 2021

21 mei – Woerden

Zondag vieren we Pinksteren. Handelingen 2 wordt wereldwijd overdacht. 'Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.'

Zendingswerk heeft steeds te maken met al die verschillende talen. Soms is dat lastig. Vaak is het tot verwondering. Want al die verschillen verenigen uiteindelijk in de eenparige lofzang tot Gods eer.

Laat U, o God, de volken prijzen,
U zegenen in psalmgezang.
Zij zullen U hun vreugd bewijzen,
opdat U ieders lof ontvang'.
Elk volk zult U richten,
om Uw rijk te stichten
in gerechtigheid.
Landen op de aarde
klimmen hoog in waarde,
als U hen geleidt.
Psalm 67: 2 (Meeuse)

Traditiegetrouw wordt met Pinksteren gecollecteerd voor het zendingswerk. Van harte bevelen we ook dit jaar de Pinkstercollecte aan. Is het lastig om via eigen gemeente een bijdrage te geven? U kunt altijd gebruik maken van onze doneerpagina om uw Pinkstergave af te zonderen.

Wij wensen u een gezegend Pinksterfeest.