Terugkijken regionale gemeenteavond Dordrecht

18 november – Woerden

Op zaterdag 6 november werd in Dordrecht een regionale zendingsavond gehouden in het kader van een fruitactie door PZC’s van zeven gemeenten. De avond stond in het teken van theologische toerusting in Ecuador.

Ds. W.A. Zondag, gemeentepredikant van Dordrecht, opende de bijeenkomst met een meditatief woord. Hij sprak over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 en moest daarbij denken aan een beeld van Johannes Calvijn. Volgens Calvijn nam de Heere Jezus twee kruikjes mee naar de put. Een kruikje met het Evangelie en een kruikje met een bittere drank, de ellendekennis. Dat is volgens ds. Zondag ook nodig in het zendingswerk: ‘We mogen mensen nieuwsgierig en verlangend maken, maar nooit mogen we over de zonden heen stappen.’

Tijdens de avond werd een video vertoond van een vraaggesprek met enkele jongeren uit de zendingsgemeenten in Guayaquil en Portoviejo in Ecuador. De jongeren vertellen heel open over hun leven als christen in dit land. Ook deze jongeren staan in de branding. Een van hen zegt: ‘Ik zag er erg tegenop om belijdenis te doen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik was bang om te falen.’ Een ander: ‘Ik vroeg me wel eens af: waarom mag ik dit niet doen? Wat is daar nu verkeerd aan?’  

Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, hield een lezing over theologische toerusting in Ecuador. Cristian Dekker, evangelist in Portoviejo, beantwoordde nog enkele vragen uit het publiek. 

De avond werd fysiek bezocht door leden van de zeven gemeenten die meedoen aan de fruitactie. In het hele land hebben mensen meegekeken via de livestream. De avond is nog steeds terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Julianakerk in Dordrecht. Klik hier om de uitzending te bekijken.