Uitzenddienst familie Van Ojen terugluisteren

22 juli – Woerden

Op 21 juli werd de familie P.E.B. (Pieter) van Ojen uitgezonden naar Albanië. Na taalstudie in Tirana zal Pieter evangelist in Durrës worden.

Ds. J.J. van Eckeveld preekte over de tekst 'Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder' (Joh. 10: 16). In deze tekst ligt een grote bemoediging voor het zendingswerk: Christus heeft al Zijn schapen, ze moeten alleen nog toegebracht worden. Na de preek verrichtte ds. G.W.S. Mulder de uitzending. Hij gaf Pieter en Arianne de tekst 'Mijn genade is u genoeg' (2 Kor. 12: 9) mee. Ouderling H.J. van der Poel richtte het woord tot de familie Van Ojen namens kerkenraad, gemeente, TFC en PZC, waarna Pieter een dankwoord uitsprak.

De uitzenddienst is terug te luisteren via deze link. Als u de rondzendbrief van de familie Van Ojen in de toekomst graag ontvangen wilt, kunt u een mailtje naar ZGG sturen. 

De familie Van Ojen hoopt donderdag 23 juli af te reizen naar Albanië.