Verblijdende zondag in Tepelenë

26 november – Albanië

Op zondag 25 november 2018 was het een blijde dag voor de zendingsgemeente in het Albanese stadje Tepelenë. Op die dag deed een man belijdenis van zijn geloof. Met zijn ja-woord werd hij verbonden aan de gemeente.

Na een periode van onderwijs en catechese is hij een paar weken geleden gehoord door het kerkcomité. Er was vrijmoedigheid om hem toe te laten tot het doen van openbare belijdenis. Evangelist Tim de Jong stond in de dienst stil bij 1 Timotheüs 6: 12: 'Strijd de goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.'

Hierna werden de vier vragen van Voetius gesteld die met een hartelijk 'ja' beantwoord werden. Als herinnering werden daarna een studiebijbel en een certificaat overhandigd.