Verslag en terugkijken Zeeuwse zendingsdag 2020

16 november – 's-Gravenpolder

Zaterdag 14 november 2020. Waar normaal veel bezoekers zich naar de Zeeuwse en Flakkeese zendingsdag begeven, gaan ze nu op 525 plaatsen in het land om 15.00 uur achter de computer zitten om de (beeld)uitzending te volgen. En hoewel de onderlinge verbinding op die manier minder ervaren wordt, is het programma er niet minder om!
(Wilt u snel naar de terugkijklink, scroll dan helemaal naar beneden.)

Zendingsdeputaat ds. S. Maljaars opent de middag met een overdenking over Psalm 86: 8-10. Het zijn opmerkelijke verzen middenin een smeekgebed van David. Ineens spreekt David profetische woorden uit over de toekomst van heidenen. Ze zúllen komen, vanwege Gods welbehagen en Zijn wonderwerken. Gods belofte is vast en zeker. Ds. Maljaars blikt terug op het bijzondere visitatiebezoek aan Ecuador in 2019, toen twee Ecuadoraanse broeders werden toegelaten tot de theologische opleiding aldaar. Hij geeft aan hoe deze tekstwoorden ook terug te vinden zijn in het lied van Mozes en Mirjam in Exodus 15. En daarmee wordt het perspectief nóg groter: van de Rode Zee naar de Glazen Zee uit de Openbaring. Ons zendingswerk loopt uit op díé toekomst. 

Ds. J.M.D. de Heer, ook zendingsdeputaat, mag dit jaar de opbrengst van de inzameling van oudpapier in Zeeland en op Flakkee onthullen. Kinderen uit Middelburg stellen hem een aantal vragen. 'Hoeveel boeken heeft het Oude en het Nieuwe Testament?' 'Welke tekst staat in Johannes 3: 16?' Moeilijker zijn de berijmde psalmregels, waar de dominee het nummer bij moet geven. Gelukkig helpt de organist een handje mee en zijn de kinderen niet al te streng... Het hele bedrag komt stukje bij beetje in beeld, tot het compleet is: € 179.900,89! Ds. De Heer spreekt zijn waardering uit voor al het werk dat aan dit bedrag is vooraf gegaan. Hij noemt ook de opbrengst van de kringloopwinkels in Middelburg en Goes en van de oude metalen in Kapelle. Indrukwekkende bedragen, maar ds. De Heer merkt terecht op dat óók het kleine bedrag dat een kind uit eigen spaarpot in het collectebusje stopt wordt gewaardeerd. Vele handen en vele muntjes bij elkaar dragen het zendingswerk. 

De kinderen kunnen weer rustig gaan zitten, want collega Judith Boogaard, secreteresse op het zendingsbureau, vertelt een spannend verhaal uit de geschiedenis van het zendingswerk. In 1968, op Irian Jaya, is een Amerikaans zendingsgezin op weg naar Wamena. Paul, één van de kinderen, verheugt zich erg op de jaarwisseling met andere zendingsgezinnen. Maar het loopt anders. Mist en bewolking breken de vlucht abrupt af. Paul komt terecht in een voor hem onbekend dorpje. Het is maar goed dat hij niet weet wat een halfjaar geleden in dit dorpje is gebeurd... Natuurlijk gaan we hier niet alles weggeven, dan is het verhaal niet spannend meer om nog terug te kijken.

Hanneke Boer neemt plaats op het podium om rond het thema 'Zijn eer vertellen' iets te delen over het werk in Cambodja. 'Vertrouwen' is het woord dat regelmatig terugkeert. Zonder vertrouwen is het  moeilijk om iets van Gods Woord te delen. Maar juist door haar aanwezigheid in het land, haar contacten in de taalstudie, en de eerste ontmoetingen in haar nieuwe woonplaats wordt dit vertrouwen gewekt. Het is zaaiwerk, pioniers-zendingswerk, met het oog op de enkeling. Want ook dáár komt vertrouwen bij kijken: de Heere doet immers met Zijn Woord wat Hem behaagt. De oogst ligt in Zijn hand. 

Ds. J.M.D. de Heer sluit het programma af. De betrokkenen thuis klappen hun laptop dicht; de aanwezigen praten nog kort na en gaan weer naar huis. Dezelfde avond wordt de uitzending nog 130 keer bekeken.
Het programma geeft volop stof tot doordenken. Daarom hebben we de gehele middag gedownload, zodat iedereen het nog eens (deels) kan terugkijken. In de beschrijving bij de video staan de tijden bij de verschillende onderdelen. Klik hier om de Zeeuwse zendingsdag (nog eens) te kijken.