Wisseling in het deputaatschap

9 februari – Woerden

Vorige week is ds. M. Blok uit Scherpenisse toegetreden tot het zendingsdeputaatschap. Voorafgaand aan de eerste vergadering werd hij door verschillende collega's op het zendingsbureau op hoofdlijnen ingepraat. 

Ds. Blok neemt de plaats in van ds. G. Clements. Lange jaren was hij deputaat voor het zendingswerk. Zijn ervaring als zendingspredikant in Nigeria kwam daarbij goed van pas. Nu ds. Clements rector van de Theologische School in Rotterdam is geworden, zag hij geen kans meer om zijn bijdrage aan het zendingsdeputaatschap te leveren. 

We hopen dat ds. Blok een goede tijd tegemoet gaat als zendingsdeputaat en dat zijn bijdrage ook tot zegen zal zijn voor het zendingswerk en de uitgezonden werkers op de velden.