Wisselingen in zendingsdeputaatschap

16 december – Woerden

Na het vertrek van ds. L. Blok uit het Deputaatschap voor de Zending heeft ds. H.J. Agteresch uit Werkendam de lege plaats ingenomen. Hij is al bekend met het zendingswerk, omdat hij van 2009 tot 2015 als ouderling in het deputaatschap zat. Ds. Agteresch zal deel uitmaken van het veldoverleg Indonesië - Nigeria. Binnen het deputaatschap zijn ook enkele functies opnieuw verdeeld. Ds. S. Maljaars is nu tweede voorzitter in plaats van ds. L. Blok en ds. P.D. den Haan heeft de functie van secretaris overgenomen van ds. W. Harinck. Het deputaatschap is ds. Harinck zeer erkentelijk voor het jarenlange betrokken functioneren als secretaris.