Zeeuwse vrouwen bezinnen op zending

23 januari – Middelburg

Op 20 januari 2023 zijn 465 vrouwen bijeen voor een Zeeuwse zendingsavond in de Zuiderkerk in Middelburg. Het thema Zending. Ver van je bed... of dicht bij je hart? staat vanavond centraal. Sprekers deze avond zijn Annelien Dekker, zendingswerker in Ecuador, en Elise Pater, schrijver en spreker namens Elke dag nieuw.

Annelien Dekker woont in Portoviejo, waar haar man Cristian werkt als evangelist. Aan de hand van persoonlijke verhalen en afbeeldingen deelt zij haar ervaringen als vrouw en moeder op het zendingsveld. ‘Mijn wereld aan de andere kant van de oceaan speelt zich voornamelijk af tussen vier muren.’ In een samenleving van geweld en ontrouw mag Annelien beschikbaar zijn voor haar kinderen. Een andere rol dan zij zichzelf bij uitzending had voorgesteld, maar niet minder belangrijk. ‘Mijn taak als fulltime moeder is niet van minder waarde voor de Heere dan wanneer ik voluit participerend zendelinge zou zijn.’

Voorafgaand aan de lezing van Annelien opent Corina Schot, lid van de thuisfrontcommissie (tfc) van familie Dekker, de avond aan de hand van Johannes 20 vers 19-22. In de Bijbel betekent zending gezonden worden. Allereerst gaat dit over God Die Zijn Zoon zond naar deze aarde. ‘Wij vinden dat zendingsgezinnnen vaak grote offers brengen, maar dat is niets vergeleken bij het offer dat Jezus bracht.’ Jezus’ werk op aarde is na enkele jaren klaar, maar Hij zendt nog steeds werkers uit. Mensen zitten niet altijd op hen te wachten, dat is ook het belangrijkste niet. ‘Het gaat niet om uitnodiging maar om zending.’


Annelien Dekker in gesprek met aanwezigen.

Na de pauze is het woord aan Elise Pater. In haar lezing gaat zij in op getuige zijn in de eigen omgeving. ‘Getuigen komt voort uit liefde, tot de eer van God en tot wie ten dode wankelen.’ Aan de hand van een digitale quiz geven de aanwezigen aan welke plaats getuigen heeft in hun leven. Elise vat samen dat ‘de opdracht wel duidelijk is, maar de praktijk weerbarstiger.’  Zij geeft praktische handvatten mee om met (on)bekenden in gesprek te gaan over God. Het is belangrijk vooral God Zelf te laten spreken. ‘We hebben het Woord en het Woord is meer dan genoeg.' Een vragenbeantwoording met beide spreeksters helpt overgebleven vragen verhelderen.


Elise Pater geeft praktische handvatten voor het getuige zijn in de eigen omgeving.

Niet alleen het aantal bezoekers is boven verwachting, de opbrengst eveneens. Een bedrag van € 3.934,06 is bestemd voor het vrouwenwerk in Ecuador.
Deelnemers die zich voor een bepaalde datum hebben aangemeld, mogen een Ecuadoraanse ketting uitzoeken.