Ontvangen om te delen

Geestelijke levenshouding kenmerkt zich door afhankelijkheid

Serie Zelfzorg deel 4

Een geestelijke levenshouding is er één van afhankelijkheid. Een zendingswerker heeft de verantwoordelijkheid om de opdracht tot geestelijke zelfzorg serieus te nemen. In vertrouwen en in afhankelijkheid van de Heere moet de werker zijn werkzaamheden uitvoeren.

Door Elbert Lindhout

Eerder verschenen in Paulus 379 - november 2021 

Hoe kun je delen als je niet eerst ontvangt? Het is een vraag die Jan-Kees Kooijman, missioloog bij ZGG, opwerpt. ‘Zendingswerkers willen het Evangelie delen. Zij willen de mensen laten weten dat er schuld is bij hen, maar vergeving van zonden door Jezus Christus. Van belang is dat zendingswerkers hier bevindelijke kennis over hebben en zelf blijven ontvangen zodat ze kunnen delen. De voormalige missioloog J.H van Doleweerd heeft hierover een mooie brochure geschreven: De geestelijke beroepshouding van een missionair werker. In een achttal thema’s beschrijft hij de geestelijke houding die een zendingswerker zou moeten hebben.’

Persoonlijke omgang

Het uitvoeren van de opdracht tot geestelijke zelfzorg valt niet altijd mee op het zendingsveld. Jan-Kees: ‘Verschillende oorzaken kunnen maken dat het moeilijk is om op geestelijk gebied goed voor jezelf te zorgen. Als eerste: de tijd glipt door de vingers. Is dat trouwens in Nederland ook niet zo? Als tweede noem ik de zwakheid van mensen. Wij kunnen moe zijn, of ziek. Dat kan het bijbellezen en bidden beïnvloeden. Ten derde kan al het geestelijke werk de persoonlijke omgang met de Heere verdringen. Het is zo belangrijk om persoonlijk bezig te zijn met bijbellezen. Een voorbereiding voor een bijbelstudieavond kan dat niet vervangen. Als laatste wil ik nog benoemen dat de satan rondgaat op het zendingsveld. Hij zal proberen om de werkers bij de Heere vandaan te houden.’

Weerstand bieden

ZGG zet in op herkennen en erkennen van bovengenoemde punten. Jan-Kees: ‘Om de opdracht tot geestelijke zelfzorg serieus te nemen, zul je je bewust moeten zijn van de bedreigingen. Een speciale module hierover tijdens de opleiding is er niet. Wel komt dit onderwerp in verschillende onderdelen en gesprekken steeds terug. Het is belangrijk dat de zendingswerker beseft dat hij/zij aan het front staat. Dan kan in afhankelijkheid van de Heere weerstand worden geboden tegen de bedreigingen.’

Lees ook de andere artikelen in de serie Zelfzorg.

Deel 1 | Weerbare werkers
Deel 2 | Het lichaam als basis
Deel 3 | Hoofd zaken