Volhouden en opening zoeken

Cambodja

Ook in Cambodja is het zendingswerk een jaar lang voortgegaan. De werkers vorderen in hun taal- en cultuurstudie en zoeken voort naar mogelijkheden voor zendingswerk. Tijdens het visitatiebezoek in juni is hierover meegedacht door deputaten en de directeur.

Visitatie

Eind juni brengen P. Eikelboom, ds. P.D. den Haan en ds. J.M.D. de Heer het eerste officiële visitatiebezoek aan Cambodja. Tijdens dit bezoek is er aandacht voor het welbevinden van de teamleden, ds. J. IJsselstein en zijn vrouw, en Hanneke Boer. Ook is het doorspreken van de ideeën voor de toekomst van het zendingswerk in dit land een belangrijk aandachtspunt. De Cambodjaanse overheid eist dat zendingswerkers een bijdrage leveren aan de samenleving in de vorm van een vrijwillige baan. Maar hoe kan een westerling de maatschappij van dienst zijn als er zoveel gebrokenheid is in het onderlinge vertrouwen? Tijd en geduld zijn de sleutelwoorden, om op die manier vertrouwen te winnen.

Oprichting KRC

Juni is ook de maand van de oprichting van de Khmer Reformed Congregations (KRC), officieel erkend door de Cambodjaanse overheid. In Cambodja kan zendingswerk niet anders worden geregistreerd dan door middel van een kerk met kerkgebouw. Daarom beschikt de KRC over een kerkzaaltje in Phnom Penh. Boven deze ruimte kunnen de zendingswerkers verblijven als ze in de hoofdstad moeten zijn. De oprichting van de KRC is op dit moment niet meer dan een formaliteit. Toch is er de hoop dat het in de toekomst een kerk mét kerkgangers zal zijn.

Team

Ds. J. IJsselstein en zijn vrouw zijn na het afronden van hun taalstudie van Phnom Penh naar de provinciehoofdstad Siem Reap verhuisd. Ze onderzoeken de mogelijkheden om in de noordelijke provincies van Cambodja het Evangelie onder onbereikten te brengen. Hanneke Boer nadert het einde van haar taalstudie en oriënteert zich op manieren om haar onderwijsachtergrond in te zetten in een geschikte baan waarbij ze Cambodjanen kan ontmoeten.

Een uniek mooi plaatje van een Cambodjaanse vrouw en een kind. Het valt niet mee om in Cambodja mooie foto's van mensen te maken.

Klik hier voor meer informatie over Cambodja.

Guinee

Zendingswerkers in Guinee zoeken voortdurend naar mogelijkheden om bijbelgedeelten onder de bevolking te verspreiden. Flyers en kalenders met kernachtige gedeelten worden op grote schaal verspreid. Op deze en op andere manieren wordt Gods Woord in dit West- Afrikaanse land verbreid.

Garama

Het team in Garama is betrokken bij verschillende vormen van alfabetiseringswerk. Zendingswerkers geven zelf onderwijs aan de zogenaamde kenniszoekersgroep. Leerlingen in deze groep zijn gevorderde lezers en krijgen ook (nieuwe) vertaalde bijbelgedeelten te lezen. Er is verder gewerkt aan een boekje dat Mogofin die Frans kunnen lezen, uitlegt hoe het Mogofin geschreven wordt. Onder verantwoordelijkheid en aansturing van de vertaalbegeleider is de vertaling van het bijbelboek Leviticus afgerond. Het team werkt verder aan de vertaling van een deel van de Psalmen. Vertaalde gedeelten worden gelezen en besproken in de gemeenschap. De vertaalbegeleider werkt verder met andere vertaalprojecten in Guinee en West-Afrika.

Vertalers in Garama

Twee groepen vrouwen uit Garama komen om de week bijeen. Zij krijgen onderwijs uit de Bijbel en over thema’s rond gezondheid. Vrouwen uit diverse andere dorpen krijgen voorlichting over onder andere seksuele weerbaarheid. Op de lokale markt prijst een van de zendingswerkers samen met een moslim-helper de uitgegeven Mogofin-boeken aan. Ook daar worden veel geheugenkaartjes verkocht met opnamen van bijbelgedeelten en -onderwijs in diverse talen.

Boké

De teamleden zijn blijvend bezig met taal- en cultuurstudie, in de wijk waarin zij wonen en soms ook in een dorp waar zij geregeld naartoe gaan voor taalstudie. In Boké komt op zondag een groep christenen samen. De evangelist en een lokale christen gaan om beurten voor in de samenkomsten. Een teamlid is begonnen met les geven op een middelbare school, over belangrijke onderwerpen die de levensstijl van jongeren raken. De bijbelse boodschap over deze onderwerpen is helemaal door de lessen heen verweven. Ongeveer 90 procent van de scholieren is moslim, maar de bijbelse boodschap mag doorklinken in deze lessen.
De leeszaal in Boké heeft een grote verbouwing ondergaan, zodat de ruimte geschikter is gemaakt als lees- en gespreksplek. Na de officiële opening in 2020 zal er ook gezocht worden naar het opzetten van onderwijsactiviteiten waarbij ook de Bijbel opengaat.

Tieners op school in Boké

Coliah

In Coliah is een woning opgeknapt, zodat twee werkers daar hun intrek kunnen gaan nemen. In het dorp worden contacten opgedaan. Voorzichtig wordt naar openingen gezocht om het Woord van God ter sprake te brengen. De uitgezondenen doen hun taal- en cultuurstudie voornamelijk in het dagelijks contact met mensen in de wijk.

De opgeknapte woning in het dorp Coliah

Team

Hanneke van der Blonk is in maart uitgezonden naar Guinee en is hartelijk verwelkomd door het team.

Klik hier voor meer informatie over Guinee.
Klik hier voor de aflevering 'Delen' in de videoserie Gods Woord gaat voort die gaat over het vrouwen- en alfabetiseringswerk in Garama.