Pionierswerk

Cambodja

Op 5 juli 2017 werd familie ds. J. IJsselstein vanuit de gemeente van Utrecht uitgezonden naar Cambodja. De eerste periode volgen zij taal- en cultuurstudie in de hoofdstad Phnom Penh. In de eerste maanden vroegen ook veel praktische zaken de aandacht. Van het openen naar een Cambodjaanse bankrekening tot het vinden van geschikte woonruimte. In december brachten deputaat A. Hak en directeur P. Eikelboom een bezoek aan fam. IJsselstein om zich te informeren over hun welbevinden.

Klik hier voor meer informatie over Cambodja.

Duistere machten

Ds. J. IJsselstein

Predikant in Cambodja

Pchum Ben is een familiefeest, waarin de jongere generatie de oudere (en de voorouders) eert. Het is tegelijkertijd een feest vol van geestelijke duisternis. Het laat zien hoeveel mensen hier (en elders) in de greep zijn van duistere machten. Daarom zijn we hier. Daarom zien we uit naar de tijd dat we ons in de Khmer-taal verstaanbaar kunnen maken en in het noorden de boodschap van Gods Woord kunnen gaan brengen. We zijn dankbaar en gelukkig dat we hier mogen zijn, dat de Heere op een wonderlijke manier voor ons de weg geopend heeft om hier te mogen wonen en werken. Ondertussen geldt wat de Heere zegt: Zonder Mij, kunt u niets doen. Wilt u daarom voor de mensen hier en voor ons werk in uw gebeden aan ons blijven denken? Bidt om de komst van Gods Koninkrijk en ook om nieuwe werkers op de verschillenden velden, opdat Zijn huis vol zal worden.

Guinee

Personele ontwikkelingen
Het team in Guinee is in het achterliggende jaar uitgebreid door de komst van vrouwen- en jeugdwerker Annemieke Vader en evangelist Teun Hakvoort en zijn gezin. Beiden wonen in Boké en werken onder de Susu-bevolking. De achterliggende maanden waren goed gevuld met taalstudie. In het voorjaar van 2018 verwelkomt het team Marlies ten Voorde. Ook zij zal gaan werken onder de Susu-bevolking. Gemeenschapsruimte In Garama werd de gemeenschapsruimte afgerond. Deze ruimte is gebouwd en wordt beheerd door de plaatselijke bevolking. Het is een ideale ontmoetingsruimte waarin ook een bibliotheek met christelijke lectuur te vinden is. Gedurende enkele weken is, bij wijze van proef, een kinderclub gestart. Ook de kenniszoekersgroep, een groep Mogofi n-mannen die verdiepingsonderwijs ontvangt, komt samen in de gemeenschapsruimte. Bijbelvertaalwerk In 2017 werd het bijbelboek Johannes in het Mogofin gepresenteerd. Het boek Jona werd in Arabisch schrift uitgegeven. Zo is het boek toegankelijk voor degenen die door koranonderwijs het Arabisch schrift beheersen.

Klik hier voor meer informatie over Guinee. 

Je blijft luisteren!

Peter de Niet
Begeleider bijbelvertaalwerk in Guinee

Op een middag kom ik na een bezoek aan het taalstudiedorp van een collega, terug in Garama. Daar zitten een paar mensen op me te wachten. Een van hen is een oude man, die een telefoon in zijn hand heeft. Hij heeft een tijdje geleden een geheugenkaart gekocht en heeft al een paar van de opnames van Genesis op dat kaartje beluisterd. Het geluid van de telefoon staat echter niet heel hard. Nu wil hij weten of het mogelijk is om het volume te verhogen. Ik laat hem zien hoe dat kan. Hij bedankt me daarvoor, maar aarzelt nog om weg te gaan. Enigszins onzeker vraagt hij: ‘Zijn deze opnames van Genesis het enige dat er op staat?’ Ik lach en zeg dat dat niet zo is: als je vandaag begint met luisteren, ben je morgen nog niet klaar, zoveel staat er op! Ik laat hem nu ook zien hoe hij naar een ander mapje kan bladeren, waar een aantal ingesproken psalmen staan. De man begint helemaal te stralen. Hij zegt: ‘Wat mooi! Die verhalen uit Genesis kende ik nog uit de tijd dat Wim (Polinder) hier was. Maar dit is nieuw voor mij!’ Hij loopt weg, terwijl de psalmen nog luid en duidelijk uit zijn telefoon klinken. 

Ik zoek de waarheid…

Peter de Niet
Begeleider bijbelvertaalwerk in Guinee

Sinds een paar weken komt Mohammed op onze zondagse bijeenkomsten in Boké. Hij is een student. En een zoeker. Dat de inhoud die tijdens deze bijeenkomsten regelmatig vragen oproept en moeilijk voor hem is, blijkt duidelijk: ronduit wordt door de Guineese christenen gezegd dat Jezus, de Zoon van God, de enige Weg tot behoud is. Een keer vroegen we aan hem: ‘Wat is het wat je hier brengt?’ ‘Ik wil de waarheid vinden,’ antwoordde hij, ‘hetzij in de Islam, hetzij in het protestantisme.’ 

Of hij nog steeds komt op het moment als u dit leest? Dat weten we nu niet. Wat we wel weten is dat Jezus werkt op het gebed om ook hem de Waarheid te laten vinden!