Zoeken naar mogelijkheden

Cambodja

Wat is er in 2018 allemaal gebeurd in Cambodja? Wie voet aan land zet in een vooralsnog onbekend land, heeft voorlopig genoeg te doen. Het belangrijkste daarin is natuurlijk het leren van de taal. 

Team
Het team in Cambodja is klein. De ene helft (familie IJsselstein) zit aan het einde van de eerste taalstudieperiode van twee jaar in Phnom Penh, de andere helft (Hanneke Boer) zit op de helft. Maar schijn bedriegt. Want na die twee jaar in de hoofdstad moeten ze ongetwijfeld nog jarenlang verder met de (mooie) Khmer-taal.
Er is daarnaast veel tijd besteed aan pogingen om een officiële erkenning te verkrijgen. Nergens in de wereld kun je zomaar je tent opslaan en beginnen met wat je wilt doen, zo ook hier niet. Gelukkig kwam eind 2018 het voorlopige mondelinge bericht, dat we als zending in het noorden van Cambodja aan de slag mogen gaan.

Eenlingen
Waar op andere velden wellicht aantallen kerkgangers genoemd kunnen worden, is de verwachting dat dit hier, menselijkerwijs gesproken, de komende jaren niet zo zal zijn. Voorlopig mag het team op zoek naar onbereikte eenlingen, met de bede dat God hun weg met die van hen laat kruisen. Een hart als dat van Lydia dat geopend wordt, of een goed gesprek met een kamerling op weg naar huis, dat zijn de dingen waar de werkers naar uitzien. Op sommige plaatsen doet God grote dingen door veel mensen rondom het Woord te brengen, op andere plaatsen doet God grote dingen door dwalende eenlingen toe te brengen. Maar Zijn huis wordt vol.
Vanuit de stad Siem Reap (meer in het noorden) hoopt het echtpaar IJsselstein te beginnen met contacten leggen, zoekend naar een plaats om later te kunnen wonen en werken. 

Geen cijfers, maar gebeden
Het werk op Cambodja kan niet in getallen worden uitgedrukt. In pioniersgebied is het misschien beter om het om te draaien. Hoeveel werk is er in het verborgen verzet, biddend om licht en wijsheid, biddend om een geopende deur? Ook in 2018 waren er talloze stille gebeden, bij de werkers en bij het meelevende thuisfront, die de Heere hoort. Daarom gaan de werkers in Cambodja bemoedigd verder, wetend dat God Zijn werk niet alleen begint, maar ook zal voortzetten, totdat het volbracht is. 

Klik hier voor meer informatie over Cambodja.

Guinee

Alfabetisering, bijbelvertaling, vrouwenwerk, taal- en cultuurstudie en contacten waarbij de Bijbel opengaat: dat is in enkele steekwoorden het werk in Guinee. Daarbij is het een uitdaging om een goed leefritme te vinden voor de zendingswerkers in de plaats waar zij wonen. De Guinese cultuur is immers geheel anders dan de Nederlandse.

Garama
Het team in Garama is betrokken bij het alfabetiseringswerk met alles wat daarbij hoort. Zo worden lokale docenten bijgeschoold. Zendingswerkers zelf geven onderwijs aan de zogenaamde ‘kenniszoekersgroep’. Leerlingen in deze groep zijn gevorderde lezers en krijgen ook (nieuwe) vertaalde Bijbelgedeelten te lezen.
Enkele bijbelboeken zijn nu ook beschikbaar in Arabisch schrift (Ruth en Jona). Daardoor is Gods Woord bereikbaar voor mensen die het Mogofin-alfabet niet kennen, maar door hun islamitische achtergrond Arabisch schrift kunnen lezen. Er wordt gewerkt aan uitgave van Genesis en enkele Psalmen in Arabisch schrift.
Onder verantwoordelijkheid en aansturing van de vertaalbegeleider vordert de vertaling van de Bijbel in het Mogofin. Ook onderhoudt de vertaalbegeleider contact met andere vertalers in Guinee en West-Afrika en is hij de opleiding tot vertaalconsulent gestart.
Twee groepen vrouwen komen om de week bijeen. Zij krijgen onderwijs uit de Bijbel en over thema’s rond gezondheid. Op de lokale markt prijst een van de zendingswerkers samen met een moslim-helper de uitgegeven Mogofin-boeken aan. Ook worden daar veel geheugenkaartjes verkocht met opnamen van bijbelgedeelten en -onderwijs in het Mogofin, Susu en andere talen. 

Boké en Coliah
Alle teamleden zijn bezig met taal- en cultuurstudie, waarvoor zij regelmatig naar een dorp toegaan. Door met allerlei mensen te praten over culturele verschijnselen komt de opleiding van zendingswerkers vanzelf tot stand. Ze bezoeken huwelijken en begrafenissen, werken mee op de rijstvelden en komen er gaandeweg achter welke rol de islam speelt in het leven van de mensen.
In Boké komt op zondag een groep christenen samen. De zendingswerkers zijn nauw op hen betrokken en leven mee, ook als iemand door familie wordt of is verstoten. Wekelijks doen zij bijbelstudie met elkaar en hebben ze veel gesprekken.
De leeszaal in Boké staat voor een verbouwing, zodat de ruimte geschikter wordt als lees- en gespreksplek en er wellicht in de toekomst onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Vanuit Boké worden voorbereidingen getroffen op het werk in Coliah. Een woning is gevonden waar twee werkers hun intrek kunnen gaan nemen. Oude contacten worden voorzichtig hernieuwd zodat de weg naar Coliah open ligt. 

Team
Evangelist Bert de Wit is gerepatrieerd na jarenlange arbeid onder de Mogofin. Hanneke van der Blonk is voorbereid op haar uitzending naar Guinee.

Fennie Haase met de vrouwengroep in Garama

Suikercultuur
Lokale werkers, wakers en vertalers, ze zijn allemaal dol op suiker in de koffie. Enkele schattingen van het team in Guinee.

Verbruik per week 7 kg
Verbruik per jaar 364 kg
Eigen verbruik team per jaar 36 kg
Verbruik Guineeërs per jaar 328 kg

 Klik hier voor meer informatie over Guinee.