Paulus Podcast

Podcastserie Evangelie voor alle volken

Meer dan 60 jaar lang worden zendingswerkers door ZGG uitgezonden over heel de wereld. Zij brengen het Evangelie bij mensen die het nog niet kennen. In deze podcastserie probeert communicatieadviseur Hanneke van Eckeveld te achterhalen wat mensen drijft om zendingswerk te verrichten en waarom de kerk zoveel inspanning verricht om deze werkers uit te zenden. Zij gaat in gesprek met Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG.

Teaser

Kom in de sfeer en beluister de teaser.

#1 | 2.000 jaar wachten

Het kost tijd, de voorbereiding op zendingswerk. Van Genesis 12 naar Mattheüs 28. Van de belofte voor alle volken naar de duidelijke opdracht van Christus. En dan nog is het wachten totdat eindelijk Paulus en Barnabas vertrekken vanuit de christengemeente in Antiochië. Waarom duurt het zo lang?

#2 | Paulus op pad

De vervolger wordt verkondiger. Paulus’ levensverhaal kent een radicale omkeer. Wonderlijk genoeg heeft zijn vervolgingsdrang al bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. Als zendingsapostel maakt hij van dat laatste zijn levenswerk. Is hij zich bewust van de beloften in het Oude Testament? En hoe gaat hij te werk, zonder beleidsplannen en zonder ervaring?

#3 | Van woorden naar daden

Christus geeft Zijn kerk een opdracht. Wat doen de Gereformeerde Gemeenten daarmee sinds het ontstaan in 1907? Het begint met praten, met een commissie, met een collecte. Het vervolgt met praten op de Generale Synode, de benoeming van een voorlichter en het ontstaan van een zendingsblad. Dan breekt het door met de uitzending van het eerste zendingsteam. Maar is het wel een goede keuze om dit team naar Irian Jaya te laten gaan?

#4 | De kring blijft rond

Zendingswerk geeft strijd, in geestelijke zin. Gelukkig is er een thuisfront! Leden van de Gereformeerde Gemeenten vechten mee in de strijd, zonder dat ze zelf zijn uitgegaan. Dat is logisch, want deze leden zijn de dragers van het zendingswerk door ZGG. Maar wat dóét het thuisfront precies voor zending? Vier werkwoorden vatten het samen…

#5 | Zegenrijk zendingswerk

Soms gaat het duizelen. Zóveel zendingswerkers, zóveel activiteiten op het thuisfront, zóveel gebed, zóveel liefde voor zendingswerk, wat brengt het teweeg? De betrokkenheid op zending laat zien dat er zegen op zendingswerk gevonden wordt, en te verwachten is. Zegen onder de bereikte volken: Gods genade wordt zichtbaar in het leven van personen, en soms zelfs in een maatschappij. Zegen op het thuisfront: Nederlanders zijn getuigen van de vervulling van Gods belofte voor de volken. Zendingswerk geeft rijke zegen op alle fronten. ‘De volken zullen U, o God! loven’ (Psalm 67: 4a en 6a).