20.105 Taalstudie - € 340 per maand


Taalstudie is voor zendingswerkers in opleiding onmisbaar. Na aankomst in Albanië krijgen zij ruim een jaar lang les aan een taalschool in Tirana. Ook werkers die langere tijd op het veld zijn, besteden wekelijks aandacht aan taalstudie.

Nog nodig voor dit project: € 4080

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 4080

Steun project