21.107 Binnenlandse reiskosten teamleden - € 1.000 per maand


De teamleden in Albanië reizen veelvuldig door het land om hun werk te kunnen doen. Denk aan het voorgaan in samenkomsten, het bijwonen van teamvergaderingen en de activiteiten van de verschillende bovenplaatselijke werkers.

Nog nodig voor dit project: € 12000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 12000

Steun project